Åsa Wistrand – Örebro naturguider

Senast ändrad: 04 maj 2022

"Det är viktigt att jobba med naturguidning för att förmedla kärlek till naturen. Utan den går det inte att skapa förståelse för att det är viktigt att skydda naturområden." säger Åsa från Örebro naturguider.

Klimat och kemikalieguidningar i Örebro

I Örebro finns en av Närnaturguidernas åtta guidenoder - Örebro läns guidenod. Åsa Wistrand, verksamhetsledare för Naturskyddsföreningen i Örebro län och länets naturvårdsorganisation Hopajola, samordnar arbetet tillsammans med Studiefrämjandet. Det är viktigt att jobba med naturguidning för att förmedla kärlek till naturen, menar hon. Utan den går det inte att skapa förståelse för att det är viktigt att skydda naturområden. En viktig grupp att nå är förstås människor som inte redan är ute i skog och mark.  

- Vi har märkt att vissa guidningar lockar väldigt mycket folk - det ska gärna vara lite spännande, lite spektakulärt. I somras hade vi en rekordguidning till Skärmarbodabergen och de nyupptäckta grottorna där, det kom över 200 personer! Andra välbesökta guidningar är när vi hälsar på snokarna som vaknar på våren, det är populärt.

Örebro läns guidenod har ett 60-tal guider varav ungefär hälften är aktiva. I snitt görs en guidning i veckan. Noden får stöd från Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet. Åsa är inte orolig för framtiden: i takt med att guideverksamheten har vuxit och syns allt mer i media blir den mer intressant för finansiärerna.

- Drömmen är att gå runt på egna intäkter,  men det är nog ett tag kvar. Turistbyråerna är helt övertygade om att om vi bara blir lite mer affärsmässiga är detta en lysande affärsidé. Men då skulle vi behöva paketera guidningarna mer, med mat, transporter och så. Jag är inte säker på att det är vi som ska göra det.

Åsa har nyligen genmfört klimatguidningar, dels under en miljöinspirationsdag för Örebro läns idrottsförbund och dels för Klimatpiloterna, ett projekt där ett antal familjer får stöd att minska sin klimatpåverkan. Då följde även miljöcheferna i Askersund och Laxå kommuner med.

- Jag tycker att guidningar är ett superbra sätt att förmedla en svår fråga, både att göra den mer lättförståelig och att lätta upp stämningen lite. När jag själv sitter och lyssnar på föredrag om klimatfrågan kan jag känna att ”hjälp, jag vill inte veta mer!”, den känslan tror jag vi undviker i guidningarna.

Örebro naturguider har också haft kemikalieguidningar. Åsa tror att guidningarna kan bli ett sätt att jobba med alla miljöfrågor länskansliet driver, på samma sätt som naturguidningarna är navet i naturvårdsarbetet.

-Vi har fått otroligt bra respons på klimatguidningarna, jag tror det här är något vi kan sälja till företag. När företagen miljödiplomerar sig är ett krav att hela personalen går en halvdags-utbildning, en sådan skulle mycket väl kunna utgå från en guidning.

Man kan profilera sig genom att ha ett bra pedagogiskt upplägg som blir efterfrågat, menar Åsa. I guidingarna får man ju så mycket med på köpet, både teambuildning och friskvård förutom kunskapen. Dessutom är det effektivt - den friska luften gör att man är klar i skallen!


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv