Stefan von Bothmer - Kosters trädgårdar

Senast ändrad: 04 oktober 2022

"Känslan är viktigast. Om jag inte får kontakt med gruppen så har de inget förtroende för mig. En av mina förebilder, Joseph Cornell, har sagt att: People are more interesting than ideas. Att förmedla känsla är nyckeln till framgång – men du måste ha något att komma med också.” säger Stefan.

Känsla för platsen

När man stiger in i Kosters trädgårdar under den blå portalen fångas man genast av Platsen. Det gjorde Stefan och Helena von Bothmer också när de kom hit från Uppsala 1993. Förutsättningarna fanns där: söderläget, det gamla huset och mycket mark att arbeta med. Även om alla skiften har försvårat - de åtta hektaren sträcker sig en och en halv kilometer i en 50 meter bred remsa... Här tycks allting verka i harmoni.

Trädgården brukas med permakulturmetoder och avgränsas i norr av en damm som används för bevattning under de torra somrarna. I öster ligger restaurangen och det stora växthuset som också fungerar som utställnings- och festlokal. I väster finns hönsen och kaninerna. Många verksamheter ryms här: guidningar, rehabilitering för sjukskrivna, utställningar och kurser. Både kurser som Stefan och Helena själva håller i, exempelvis kursen i utomhuspedagogik som ges från SLU i Uppsala och kurser som arrangeras av andra.

- Vi står för platsen, den ska vara så intressant att den lockar folk utifrån, säger Stefan. Ett mål är att få folk att landa i platsen. Min ambition är att man ska lämna Koster med en annan bild än man hade när man kom.

Stefan guidar både i trädgården och ute i landskapet på Koster, till fots eller på cykel. Han ser ingen motsättning mellan att guida i det odlade och det vilda. Med en så mångskiftande verksamhet kan man inte låta bli att undra: vad är roligast?

- Det är kombinationen av att få gå ensam och pilla, gräva och snickra och att bjuda på sig själv under guidningar och kurser, säger Stefan. Och när man är ute med en grupp och märker att man har dem i sin hand. Det är viktigt att våga ta plats och inte be om ursäkt för sin existens. Att lägga beslag på gruppen. Jag vill rumstera om i deras sätt att vara - tända en gnista hos dem. Det är inte mycket som behövs för att en grupp ska bli nöjd, men man måste beröra dem på något sätt. Det är viktigt att guiden kan bjuda på sig själv!

Han menar att många som guidar glömmer bort formen – det är lätt hänt att fakta staplas på varandra. Sådant engagerar ett fåtal. På frågan om vilket som är viktigast – att förmedla kunskap om eller väcka känsla för naturen, svarar han:

- Känslan är viktigast. Om jag inte får kontakt med gruppen så har de inget förtroende för mig. En av mina förebilder, Joseph Cornell, har sagt att: People are more interesting than ideas. Att förmedla känsla är nyckeln till framgång – men du måste ha något att komma med också.

CNV träffar Stefan dagarna innan nationalparken Kosterhavet invigs. Stefan vill jobba med utbildning och fortbildning för nationalparkens guider. I media förs en debatt om resurserna för det planerade Naturumet. Stefan menar att man kan se naturvägledning som en investering i naturvård. Han jämför med Coca Cola, där en tredjedel av budgeten går till marknadsföring och den betraktas som en del av verksamheten. Om vi inte kan visa upp vad det är vi skyddar i nationalparken, varför ska folk då vilja ha den?

Läs mer om Kosters trädgårdar på deras webbplats.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv