Susanne Ekman - Naturskoleföreningen

Senast ändrad: 04 maj 2022

”Naturskolornas viktigaste uppdrag är att skapa en lust och en vana hos varje elev att vara ute och få en känsla för att naturen är viktig.” säger Susanne Ekman från Naturskolan vid Sörmlandskusten.

Naturskolan möter sina elever

Naturskolan vid Sörmlandskusten har funnits i snart tio år. Susanne Ekman har en bakgrund som lärare och har jobbat vid naturskolan sedan den startade. Ungefär hälften av naturskolepedagogerna i Sverige är lärare, och den andra hälften består framförallt av biologer.

Det är en bra mix menar Susanne: lärarna har den pedagogiska kompetensen och vet hur det fungerar i skolan, medan biologerna har djupa sakkunskaper och ett intresse för forskning.

Naturskolan möter sina elever på lägerskola eller i deras skolskogar. Varje skola i Nyköping har en egen skolskog, där det finns en stockring att samlas vid. Ibland finns också mer avancerade anläggningar, vindskydd och liknande som eleverna har hjälp till att bygga.

 - Jag har en känsla av att det har blivit mer utbrett att vara ute i skolskogarna som en följd av att naturskolan finns. Rutinen att gå ut en gång i veckan har spritt sig högre upp i åldrarna. Att det finns en stockring är också viktigt – någonstans att samla klassen.

Att laga mat utomhus är det absolut roligaste, tycker Susanne. Samarbetet som uppstår, upplevelsen som eleverna får är otroligt givande. Vi lagar kycklingwok, morotssoppa eller bakar bröd - allt som är mer avancerat än att grilla korv fungerar!

Susanne tycker att naturskolornas viktigaste uppdrag är att skapa en lust och en vana hos varje elev att vara ute och få en känsla för att naturen är viktig. Det kan de sedan föra vidare till sin familj och sina barn. För lärarna kan man visa att många av läroplanens mål nås genom att vara ute. Lärarna får också möjlighet att se förmågor hos eleverna som inte syns i klassrummet, som ledarskap, förmåga att samarbeta och ta initiativ. Ofta bildas nya grupperingar - elever som inte är ledare i klassrummet blir det utomhus.

- Naturen är en källa till kontemplation, att hämta kraft. Var och en ska få ha en bra hälsa och ett bra liv. Det är också så att barnen blir vårt samhälles beslutsfattare. Om vi inte kan skapa naturkänsla hos barnen när de är små, kommer det inte att vara tillräckligt många som förstår betydelsen av att exempelvis spara natur när man bygger nya områden. I och med naturskolornas existens och arbete kan vi få en ny grön våg!

Alla kommuner borde ha sin egen naturskola, tycker Susanne - det är varje barns rättighet att ha kontakt med naturen, och naturskolan är ett bra redskap. Hon vill att utomhuspedagogiken kommer in i skolans styrdokument.

- Om vi tittar på styrdokumenten med utomhuspedagogiska glasögon så är det ju många av målen som lika gärna kan nås utomhus som inne, i många fall bättre. Utomhus befäster man kunskap som man får inne, och får ny kunskap som inte går att lära sig i klassrummet. Men om det skulle stå uttalat att utomhuspedagogik är viktigt för att exempelvis nå målen om hållbar utveckling, då skulle det vara lättare att få och behålla politikernas stöd för att driva naturskolor.

Läs mer om Naturskoleföreningen på deras webbplats.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv