Natur- och kulturguide i Uddevalla

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Logga LONA.
Logga LONA

I Uddevalla har man med hjälp av LONA-bidrag tagit fram en natur- och kulturguide för kommunen som finns i både i bokform och på webben. Projektet har använt en dialogprocess med markägare och föreningar, som bjöds in till möten för att delta i arbetet med guiden.

- Det tog otroligt mycket tid! säger Mikael Reinhardt på Miljö- och Stadsbyggnadskontoret i Uddevalla som var projektledare. Vi bjöd in alla föreningar med koppling till natur eller kultur i landskapet och LRF som representant för markägarna. Det blev nästan 100 stycken – det är många som vill tycka till….
Det var en tidskrävande och stundtals jobbig process, men den har gett mycket tillbaka - framförallt i form av förtroende och kommunikation mellan kommunen, föreningslivet och markägare.

- Det är tråkigt om vi ska sitta som experter och berätta vad som är fint, när det ändå är de som är ute och har den största kunskapen. Det är ofta svårt att starta projekt tillsammans när initiativet kommer utifrån. Ofta är det redan på förhand bestämt vad som ska göras, vad resultatet av projektet ska bli, man bjuder in till något som redan är påbörjat. Vi ville undvika det, eftersom det ofta föder misstro istället för engagemang. 
Istället inleddes projektet med att prata om värderingar kring kultur och natur i landskapet, som det första av tre möten. Då kunde missförstånd, som hade legat och grott och skapat ilska redan innan projektet startade, redas ut. Det andra mötet ägnades åt en inventering av fina platser i kommunen. Deltagarna delades in i grupper efter var de bodde eller var verksamma, dessa listade förslag på utflyktsmål som försågs med beskrivning och kontaktperson. Hela 350 platser kom upp, många av dem hade kommunen ingen aning om. Sista mötet ägnades åt prioritering bland utflyktsmålen, 104 pärlor kom att ingå i guiden. Under sista kvällen kom också en jurist från LRF, på begäran från markägarna, och berättade om allemansrätten. I snitt var det ett 40-tal personer på varje möte. Engagemanget från föreningslivet gav en fin spridning åt boken - eftersom alla var delaktiga i produktionen marknadsfördes den automatiskt inom föreningarna.

- När guiden var klar tänkte jag: ”aldrig mer”, säger Mikael Reinhardt. Men vi har fått mycket tillbaka. Förtroende och delaktighet, sådant som är svårt att uppnå på annat sätt. Kommunen har fått ovärderlig kunskap om olika områden i processen. Föreningarna som deltog i arbetet skapade ett nätverk efteråt, vi hoppas att det kan leva vidare.
Boken är skriven för att alla ska ha glädje av den, inte bara entusiaster. En del använder den som ”kryssbok” och betar av utflyktsmålen inom kommunen. Boken finns till försäljning bland annat på biblioteken och via kommunens hemsida. 
Projektet innehöll även en utbildning för naturguider. 

Pella Thiel, CNV


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv