Naturguide i Göteborg

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Logga LONA.
Logga LONA

I Göteborg hade projektet Naturpedagogik som syfte att anställa en person för att ta fram naturpedagogiskt material och fungera som naturskolelärare. Tanken var att undervisa lärare om hur man kan använda naturen i lärandet, så att de vågar ta med barnen ut i naturen.

- Det kom in önskemål från föreningar och stadsdelsförvaltningar om naturpedagogiska projekt, så vi beslöt att det var bättre att sy ihop ett stort projekt där alla kunde vara delaktiga, säger Ingela Gustafsson på Park- och Naturförvaltningen i Göteborg. 
En del av projektet var också att ta fram en webbsida där man kan få hjälp med hur man kan hålla utelektioner i sitt närområde, få tips på exkursioner och lätt kunna hämta information om närområdets natur- och kulturvärden. På webbsidan presenteras även Göteborgs stora naturområden och naturstigar i sin helhet.

- Det finns politiska mål om att öka antalet besökare i naturområden, som ett sätt att uppfylla de lokala miljömålen, säger Ingela Gustafsson. Projektet har skapat verktyg att uppnå dem, genom att anlägga naturstigar med skyltning, etablera uteklassrum och skolskogar. Det har varit ett stort intresse från skolorna.
Det ska vara lätt att komma ut i naturen, säger projektets naturpedagog Anette Wigeborn-Bergström. Uteklassrummen består helt enkelt av ett antal sittstockar i naturen, som fungerar som en mötesplats. Vi betalar en del av kostnaden för dem och skolorna betalar en del. De används minst en gång i veckan, beroende på hur entusiastiska lärarna är och hur långt det är från skolan. Jag är mån om kommunikationen med skolorna, de skickar bilder, brev och frågor, så jag har lite koll på hur de används.
Anette är idag fast anställd. Hon ordnar utbildningar, handledningar och andra verktyg för lärare på låg- och mellanstadiet och i förskolan, så att tröskeln för att ta ut eleverna sjunker. Hon har också ett kontaktnät för att kunna förmedla kontakt mellan lärare och naturguider i det fall det behövs en guide. För att komma i kontakt med lärarna går hon genom skolornas hälsosamordnare eller kontaktpersoner för kultur i förskolan och skolan.

- Vissa rektorer och personer i stadsdelsförvaltningarna är också bra länkar till skolorna. Men personlig kontakt är ett måste. Det går inte att maila direkt till rektorer. Om jag inte känner dem är det helt meningslöst, informationen går inte vidare.
Idag har Göteborg 17 skolskogar och 18 uteklassrum. I vissa stadsdelar, som Älvsborg och Härlanda, har alla skolor och förskolor tillgång till ett uteklassrum. Nu ska även Slottsskogen mitt i Göteborg kunna fungera som skolskog. Hit ska skolor och klasser från hela staden kunna komma och studera en viss naturtyp, till exempel bokskog eller ekskog.

-  Vi ska välja ut fyra-fem områden med speciell karaktär och tillsammans med Naturhistoriska museet ta fram utbildningsprogram om dem. Vi jobbar också tillsammans med miljöförvaltningen med att utbilda lärare att inventera fjärilar. Det är hur mycket som helst att göra. Responsen när en skola är igång på något som jag har varit med om att starta är kanske det roligaste, avslutar Anette.

Pella Thiel, CNV

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv