Naturguider i Nordanstig

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Logga LONA.
Logga LONA

I Nordanstigs kommun tog Naturskyddsföreningen initiativet till en utbildning för naturguider.

– Vi arrangerar mycket utflykter, ungefär 15 om året, men vi är väldigt få som kan ställa upp och leda dem, säger Sven Norman som är ordförande i föreningen och har drivit projektet. Vi tycker också att Nordanstigs kommun skulle kunna göra mycket mer för att utveckla sin besöksnäring. En viktig del är att det finns personer som både känner till naturen och är duktiga på att visa den.
Deltagarna representerade ett brett fält av intresseområden, från kulturhistoria och fornlämningar till fåglar och växter. De fick motivera varför de ville delta i utbildningen, som genomfördes i studiecirkelform med sex träffar. Kunskapen om natur och kultur - det man ville guida om - förutsattes deltagarna ha med sig innan, utbildningen fokuserade på guidekompetensen. Inspirationen till innehållet kom från Projekt Närnaturguider, som drevs åren 2004-2007 av Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening och där Sven deltog. Under utbildningen diskuterades bland annat planering, förberedelser, genomförande och vilken kunskap och kompetens man som guide behöver ha.

– Jag tror att guideövningarna med feedback var det som guiderna uppskattade mest. Vi hade gått igenom i förväg vad man ska tänka på. De fick guida två och två i en halvtimme var och sen diskuterade vi guidningen i hela gruppen. Planering, vad de valde att berätta om, utrustningen de hade med sig och så vidare. 
En av deltagarna var Ann-Christin Jäderholm. Hon brukar ta med vänner och bekanta ut i skogen och har fått höra att hon borde bli naturguide. Därför var det spännande att gå den här kursen.

– Jag har själv jobbat med utbildning och tyckte mycket om pedagogiken. Sven har ett ödmjukt förhållningssätt och låter alla vara delaktiga, han är generös med kunskaper och mycket inspirerande. Vi fick bra verktyg, checklistor som är ett gott stöd för att planera och genomföra en guidning. Vi gjorde varsin guidning för de andra i gruppen och fick kritik från de andra, både positiv och negativ. Det var väldigt kul och nyttigt. 
Guiderna finns nu på Naturskyddföreningens hemsida samt i kommunens turistbroschyr. Deltagarna har i olika grad utnyttjats som guider vid naturvandringar både under utbildningstiden och efter.

– Jag måste säga att jag är besviken på att inte guiderna har utnyttjats i större utsträckning, säger Sven. Efterfrågan har varit mindre än jag har hoppats på. Det är vi i Naturskyddsföreningen som står för att visa upp naturen i kommunen. Men till våra utflykter kommer det många människor, och för oss är det viktigt att vi nu är fler som kan guida.
Naturskyddsföreningen har även drivit ett annat LONA-projekt som har kompletterat guiderna, broschyren ”Sevärdheter i Nordanstigs natur”. Broschyren har delats ut till alla hushåll i kommunen och till bibliotek, turistanläggningar och hotell.

– Broschyren har rönt mycket stor uppskattning och vi har fått många positiva reaktioner och exempel på att folk har besökt platser de inte tidigare känt till och fått naturupplevelser de annars inte skulle ha upptäckt. LONA-bidraget var oerhört bra, vi fick något genomfört som vi inte hade fått annars. Nu finns det verktyg för att hitta ut i naturen i kommunen, det har aldrig funnits något tidigare, avslutar Sven.
Här finns broschyren.

Pella Thiel, CNV


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv