Upptäck gammelskogen

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Logga LONA.
Logga LONA

Tornedalens folkhögskola tillsammans med Naturskyddsföreningen i Norrbotten arrangerat helgkurser om gammelskogens värden. I 12 av länets 14 kommuner har kurser hållits och sammanlagt 164 deltagare har fått se och uppleva några av Europas finaste gammelskogar. Tanken bakom projektet var att ökad kunskap ökar stoltheten över det fina som finns i den egna kommunen.

Kurserna har tagit upp det som gör gammelskogarna i Norrbotten så speciella; skogarnas ekologi, fauna och flora. Begrepp som mark-, träd- och lågakontinuitet har blivit bekanta för deltagarna. Urpo Taskinen från Tornedalens folkhögskola och Naturskyddsföreningen i Norrbotten var projektledare.

– Vi ville lyfta upp det som är unikt i Norrbotten, i detta fall de hotade gammelskogarna. Kursledarna var mycket skogskunniga personer som presenterade skogarna genom att berätta, visa och skapa intresse. En guide är hundra gånger bättre på att förmedla upplevelser än en informationstavla, eftersom guiden anpassar sig till gruppen, säger Urpo. 
Deltagarna fick lära sig om skogarnas struktur, vad som skiljer en gammelskog från en plantering. Om vikten av död ved, gamla träd och kontinuitet, och om vilka arter som signalerar dessa värden. Hur ser man skillnad på om en gran är 120 eller 250 år? På en av kurserna upptäcktes Sveriges östligaste förekomst av den rödlistade ringlaven, i Haparanda.

– Kurserna gick ut på att vara ute, få en direkt upplevelse av gammelskogen. I det ingick att upptäcka att det ofta är långt till gammelskog. Att åka förbi tallplanteringar, tallplanteringar, tallplanteringar för att komma ut till de sista gamla skogarna gav kursdeltagarna en insikt om att dessa skogar är hotade.
Kurserna var öppna för alla, oberoende av förkunskaper. Det här var ett verkligt lågbudgetprojekt; marknadsföringen skedde via Naturskyddsföreningens och kommunernas hemsidor och hemsidorna för byar runt om i länet, samt genom affischering. Kommunerna var ansvariga och Tornedalens folkhögskola skötte administrationen av kurserna. På varje kurs fanns värdar från den lokala Naturskyddsföreningen.

– Det finns en otrolig kapacitet i folkrörelsearbetet om man bestämmer sig för att göra något och satsar. Budgeten för detta projekt bestod i princip av arvoden till de ledare som var med, säger Urpo. Det finns en koppling mellan det upplevda och det verkställda i samhället, fortsätter han. Upplevelsen av gammelskogen leder till att skyddet och värnandet av detta värdefulla blir verklighet. Många av dem som deltog på kursen har efteråt engagerat sig för skogarna, genom att delta på inventeringar eller bli aktiva i Naturskyddsföreningen.

Pella Thiel, CNV 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv