Nature Interpretation Lab

Senast ändrad: 13 maj 2024
Poster från NiLab

NiLab är en öppen arena och arbetsplats där forskning och praktik möts i en omsesidig lärande- och utvecklingsprocess för att arbeta och lära sig tillsammans. Läs mer på den engelska versionen av sidan.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv