Mätbara mål för friluftspolitiken

Senast ändrad: 03 maj 2011

"Vi bedömer att naturvägledning och naturvägledare, vid sidan om skolan och de ideella organisationernas verksamhet, fyller en viktig funktion för att främja friluftsliv och kunskap om natur- och kulturlandskapet i Sverige."

Texten ovan är hämtad från den första propositionen om friluftsliv som beslutades av regeringen sommaren 2010. Den 1 december 2010 beslutade riksdagen att paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv från och med årsskiftet 2010/2011 skulle fördela medel till friluftsorganisationerna. Riksdagen begärde samtidigt att regeringen skulle återkomma med mätbara mål för friluftslivet.

De tio mål som regeringen lyfte fram i propositionen förtydligades i konkreta mätbara mål som beslutades i december 2012.

Enligt ett av målen ska:
"andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning öka" 
 
Naturvårdsverket samordnar arbetet med genomförandet av friluftspolitiken.

Se länkar nedan.

 

 

Ladda ned skrivelsen Mål för friluftspolitiken (dec 2012)
Ladda ner friluftspropositionen (2010).
Läs regeringens pressmeddelande.
Läs informationsbladet om propostitionen.  
Läs SLU:s yttrande över remissen med förslag till mätbara mål för friluftslivet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: eva.k.sandberg@slu.se