Formulär för utbildningar med anknytning till naturvägledning

Senast ändrad: 05 september 2017

Det finns många utbildningar med anknytning till naturvägledning. För att kunna erbjuda naturvägledare och blivande naturvägledare en översikt har CNV sammanställt webbsidor där sådana utbildningar presenteras.

Med utbildningar inom naturvägledning menas till exempel studier för att bli naturguide, utomhus- eller äventyrspedagog, kulturmiljöförmedlare, naturskolelärare, museipedagog, naturumpersonal eller ekoturismarrangör.

Nedan finns ett formulär som du som utbildningsanordnare kan använda för att informera CNV om din utbildning. Så du som arbetar med en eller flera utbildningar inom naturvägledning, fyll i formuläret!

Om du arbetar med utbildningar hos fler än en utbildningsanordnare, fyll i formuläret en gång för varje utbildningsanordnare. Fyll även i formuläret flera gånger om du arbetar med fler utbildningar än tre eller om du vill göra ändringar på redan inskickad information.


 

Ditt namn
E-postadress
Utbildningsanordnare
   
   
Utbildning 1
Beskrivning av utbildningen (max 300 tecken inklusive blanksteg)
Omfattning (längd och fart)
Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen
Typ av utbildning
Webbsida för utbildningen
   
   
Utbildning 2
Beskrivning av utbildningen (max 300 tecken inklusive blanksteg)
Omfattning (längd och fart)
Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen
Typ av utbildning
Webbsida för utbildningen
   
   
Utbildning 3
Beskrivning av utbildningen (max 300 tecken inklusive blanksteg)
Omfattning (längd och fart)
Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen
Typ av utbildning
Webbsida för utbildningen
   
   
Kommentar till CNV
   
 
   
   

Kontaktinformation