Såhär har vi Corona-anpassat vår verksamhet

Senast ändrad: 09 december 2021

Här kan du läsa om hur olika verksamheter har anpassat sina aktiviteter under pågående Corona-pandemi. Skicka in era berättelser till limnisk.cnv@slu.se.

Österlens vattenråd

Såhär hanterar vi möten och sommarens aktiviteter under corona:

  • Vi håller alla styrelsemöten med Österlens Vattenråd utomhus. Varje gång träffas vi en å eller sjö som ingår i verksamhetsområdet. På så vis lär vi känna både vattenmiljöerna och teamet.
  • Istället för en stor slutkonferens i samband med Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag blir det nu lokala vattendragsvandringar där vi uppmärksammar alla 13 åar som ingår i verksamhetsområdet. Vi sprider kunskap om vatten, presentera vattenråden och resultat från projektet. 

Sportfiskarna

Vi har fiskeskola under sex veckor på vårt kontor i Göteborg. Vi har gjort många Corona-anpassningar i den verksamheten. 

  • Totalt under dessa sex veckor tar vi emot ungefär 180 barn. Vi har i normala fall anställt 10-12 ledare per vecka men nu har vi ökat antalet till 14-16 ledare. På så sätt kan vi ha en ledare på 2-3 barn.
  • Vi har ofta fyra stationer igång med 6-8 barn i normala fall men nu har vi delat upp oss så att vi har mellan 8-16 stationer igång samtidigt.
  • Vi håller oss under 49 personer per vecka ledare+deltagare.
  • På morgonen när vi samlas ser vi till att samlas på två olika platser eftersom ledare plus barn med föräldrar kan bli över 50 personer annars.
  • När vi har säkerhetsgenomgång så har vi lagt till att prata om Coronavirus och att hålla avstånd.
  • Vi har handsprit på varje station.

Vi har även fiskeutmaningar för barn och ungdomar som var och en kan göra på egen hand hemma vid hemmavattnet.

Vi har strukit annan verksamhet som är öppen prova-på-verksamhet då vi inte kan kontrollera antalet deltagare under den verksamheten.


Kontaktinformation