Bli medlem i Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider

Senast ändrad: 05 september 2017

Fyll i nedanstående formulär och betala medlemsavgiften för att ansöka om medlemskap i föreningen.

Välkommen att som organisation bli medlem i Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider.

Fyll i formuläret och betala medlemsavgiften på 1000 kr till bankgironummer 5185-3117.

De som kan bli medlem i föreningen är utbildningsanordnare, såsom universitet, folkhögskolor, yrkeshögskolor, gymnasier, studieförbund, utbildningsföretag och ideella utbildningsorganisationer, som kan uppvisa en kursplan eller motsvarande som uppfyller den nationella normens krav, och aktörer som bidrar till samordning av och överblick över arbetet.

Föreningens kontaktperson är Jonas Forsmark: jonas.forsmark@gmail.com, 0706624521 

Formulär att fylla i för att ansökan om medlemskap i föreningen
     
Organisation  
Organisationsnummer  
Hemsideadress  
     
Organisationen bedriver utbildning som uppfyller kraven i den nationella normen för utbildning av naturguider?
 
     
Organisationen bidrar till samordning av och överblick över arbetet med normen för utbildning av naturguider?
 
     
Kontaktperson  
Kontaktpersons e-postadress  
Kontaktpersons telefonnummer