Handbok för naturvägledning

Senast ändrad: 25 oktober 2021
En grupp människor i skogen. Foto.

Handbok för planering och genomförande av naturvägledning

CNV har på uppdrag av och i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram handboken Naturvägledning i natur- och kulturområden, för planering och genomförande av naturvägledning med fokus på skyddade områden, som till exempel nationalparker och naturreservat. Handboken utkom i december 2018 och har fokus på hur man kan arbeta med planering, genomförande och utvärdering av naturvägledning. Boken inkluderar översikter, praktiska tips och checklistor.

Handboken är ett komplement till handboken Tillgängliga natur- och kulturområden av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam (2013). Handböckerna kan användas fristående från varandra, men arbetssätten i publikationerna länkas samman, så att man till exempel som förvaltare ska kunna arbeta med naturvägledning och tillgänglighet samtidigt i utvecklingsprojekt och planeringsarbeten.

CNV har också skrivit ett kapitel i den tredje boken i SLU-serien Grön entreprenör - forskningen visar vägen. Denna bok i serien har fokus på att inspirera och ge kunskap till företagare på landsbygden som vill utveckla sin verksamhet så att den blir tillgänglig för personer med funktionshinder. CNV:s kapitel i boken beskriver hur man kan göra naturvägledning tillgänglig med hjälp av ny och beprövad teknik.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv