Sveriges lantbruksuniversitet

Digital teknik för naturvägledning

Person som håller en mobiltelefon utomhus fram ett par informationsskyltar. Foto.

Digitala hjälpmedel för naturvägledning

Möjligheterna att använda tekniska hjälpmedel inom naturvägledling ökar snabbt. Det är lätt att bli inspirerad till spännande lösningar för att nå sina besökare på ett innovativt sätt. Vårt råd är att tänka efter ordentligt före. Gör en ordentlig planering för naturvägledningen och se genom den vilka tekniska hjälpmedel du kan behöva. 

På dessa sidor kan du få hjälp i din planering, utvärdering och val av metoder för digital teknik för naturvägledning. Du kan även ta del av information från CNV:s arrangemang och publikationer inom området.

Loading…