CNV:s seminarier och publikationer om digital teknik för naturvägledning

Senast ändrad: 09 januari 2018
mobile-phone-1119414_1280.jpg

Här kan du ta del av information från CNV:s seminarier om digital teknik för naturvägledning samt läsa CNV:s publikationer inom området.

CNV:s seminarier om digital teknik för naturvägledning

CNV:s publikationer om digital teknik

Nyhetsbrevet Naturvägledarens från 2017 med temat Ny digital teknik för naturvägledning.

Rapporten från 2017 Digital teknik för naturinformation och naturvägledning - översikt och rekommendationer. Här finns en engelsk sammanfattning av rapporten.

I boken Naturupplevelser för alla från 2014 skrev CNV ett kapitel om hur man kan göra naturvägledning tillgänglig med hjälp av ny och beprövad teknik. Läs om boken på här.

Nyhetsbrevet Naturvägledaren från 2012 med tema natur och teknik.

CNV deltog 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Läs rapporten därifrån.

I rapporten från 2008 från seminariet "Natur- och kulturstigen möter utställningsvärlden" finns ett kapitel som handlar om IT- och AV-teknik i skog och mark. Ladda ner rapporten här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se