För- och nackdelar med digital teknik för naturvägledning

Senast ändrad: 12 december 2017

Vad digital teknik kan tillföra

För att möta dagens och framtidens besökare i deras behov av information och vägledning är och kommer digital teknik att vara viktig. Digital naturvägledning och information kan delvis göra samma saker som sin analoga motsvarighet. Den kan dessutom bidra med en stor mängd nya lösningar för att öka tillgänglighet och naturupplevelser.

Den kan underlätta besök i naturen genom att ge svar på frågor som var det finns ett lämpligt område, hur man tar sig dit och var man kan bo och äta. Fördelen med digital teknik är att besökaren ofta bär med sig sin mobila enhet och kan både uppdatera och ändra sina planer snabbt. Planering och bokningar kan göras direkt. Man håller sig också uppdaterad om väderleksrapporter, information om aktuella förhållanden längs en led, vattenstånd och lavinsituationer osv.

Digital teknik kan även användas för att förstärka en naturupplevelse. Besökaren tar då del av naturvägledning som fördjupar kunskapen om platsen och dess värden så att upplevelsen stärks. Man kan t ex använda applikationer för mobiltelefoner (app) för att identifiera stjärnbilder, bestämma arter eller läsa spår i snön. Man kan använda internet för att söka fördjupad information.

Digital teknik kan också användas för att förlänga ett besök: genom att dela bilder och filmer på sociala medier förlänger man upplevelsen och inspirerar andra till liknande aktiviteter. Besökare kan också återuppleva besöket eller fördjupa sin kunskap i efterhand genom att gå tillbaka till bilder man tagit, besöka webbsidor, appar och audioguider.

En fördel med digital information är att den kan uppdateras snabbt och på distans. En förvaltare kan uppdatera information i mobila enheter och på elektroniska skärmar i fält från sitt kontor.

Digital teknik kan bidra till ökad interaktivitet. Besökare kan ge direkt respons – även i realtid – till förvaltare och arrangörer, betygsätta besöket eller rapportera problem. Besökare kan också interagera med eller dela tips med andra besökare som de inte träffat på plats. Besökaren kan även delta i medborgarforskning (citizen science).

Risker med satsningar på digitalt baserad naturvägledning och information

Möjliga problem med digitalt baserad naturvägledning inbegriper följande:

 • Att tekniken inte fungerar som tänkt.
 • Att de produkter man använder blir stöldbegärliga.
 • Den snabba tekniska utvecklingen kan göra att produkter snabbt uppfattas som omoderna.
 • Den snabba utvecklingen av plattformar gör att det relativt ofta krävs uppdatering av mjukvaror så att plattformarna ska fungerar tillsammans med användares mobila digitala enheter.
 • Svårighet för besökare att avgöra vem som ansvarar för informationen om ett område när många aktörer också kan bidra med sina perspektiv och bilder.
 • Tillgång till kompetens om digital kommunikation inom myndigheter så att man blir alltför beroende av konsulter för löpande förvaltning av digitala lösningar.
 • Då många besöker naturen för avkoppling från det ständigt uppkopplade samhället, kan det uppfattas som störande med digital kommunikation i naturen.
 • Då inte alla besökare kan använda eller har med sig smartphone kan inte de ta del av naturvägledning som nås via smartphones.
 • Att det är svårt att finna strömtillförsel till produkter ute i naturen.
 • Att produkterna är för utsatta för fukt.
 • Att det blir för stor miljöbelastning vid tillverkning av produkterna.

 

Upp- eller avkopplat?

Det är lätt att uppfatta det som att den digitala teknikens möjligheter innebär att alla vill vara uppkopplade hela tiden. För vissa är det en självklarhet, medan andra är mer tveksamma. Å ena sidan uppskattar man att få lättillgänglig information och inspirerande naturvägledning direkt i mobilen. Av säkerhets-/trygghetsskäl är man också mån om att ha uppkoppling/täckning på mobilen. Å andra sidan finns en önskan om att, väl ute i naturen, få pausa från den digitala uppkopplingen (enligt STF:s rapport från 2014 Get Real Summer 2014) och (ur vuxnas perspektiv) inte minst barn och ungdomar ska slita sig från skärmen en stund, för att uppleva naturen och ägna sig åt fysiska aktiviteter.

Denna tudelade attityd finns även bland ungdomar och unga vuxna. Många förväntar sig total digital närvaro vilket ställer stora krav på turistnäringen. Samtidigt framgår det av en undersökning som STF gjorde 2014 (Get Real Summer 2014) att ungdomar som besöker fjällvärlden inte vill ha internetuppkoppling i fjällmiljön.

Många besökare vill alltså själva välja om de ska använda sin mobiltelefon eller ens bli påminda om att möjligheten finns vid ett naturbesök (Naturvårdsverket, 2007. Ring naturen). Samtidigt går trenden mot mer naturvägledning med hjälp av digital teknik.

Exempel på lösningar för att tillmötesgå de ibland motstridiga önskemålen vad gäller digitala hjälpmedel är många: appar som gör att mobiltelefoner på ljudlöst vibrerar när besökaren närmar sig en plats där det finns något att berätta, att ha ett naturnära ljud som notisljud eller att möjliggöra för besökaren att ladda ner information via wifi vid entrén för att sedan kunna vara off-line. Gratis wifi vid entréer till naturområden kan underlätta för besökare vid risk för dålig täckning och höga kostnader för att ladda ner data – värdefullt inte minst för besökare med utländska mobilabonnemang.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv