Tips om digital teknik för naturvägledning

Senast ändrad: 12 februari 2018
Teknik fjarilsstigen2000.jpg

Modern teknik kan i många fall hjälpa till att underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Här sammanfattar vi några tips.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se