Sveriges lantbruksuniversitet

Om SLU Centrum för naturvägledning

Centrum för naturvägledning är placerat vid Sveriges lantbruksuniversitet på Campus Ultuna, Uppsala.

CNV hör till Institutionen för stad och land.

Besöksadress:

Välkommen till oss på Ulls väg 27, plan 4. Karta 

Postadress:

SLU Centrum för naturvägledning CNV,  Box 7012, 750 07 UPPSALA 

Faktureringsadress:

SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 UPPSALA. Obs! Ange alltid beställarreferens (595 + 3 bokstäver). 

E-post:

cnv@slu.se  

Telefon växel:

018 - 67 10 00 Fax: 018 - 67 35 12

Publicerad: 25 februari 2021 - Sidansvarig: cnv@slu.se
Loading…