CNV:s checklistor

Senast ändrad: 12 april 2022
Paradis ute checklista

Här finns korta guider och sammanställningar med tips och råd om olika ämnen.

PARADIS UTE – tio tips för naturvägledning

Vill du inspirera andra till naturupplevelser? Här är en checklista för att skapa aktiviteter ute. Första bokstaven i varje tips bildar tillsammans PARADIS UTE.

Checklista för naturvägledning i skyddad natur

Sveriges nationalparker har hög ambitionsnivå för mötet med besökare och ska enligt riktlinjerna erbjuda "världsledande pedagogik". CNV har i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram en checklista som stöd för förvaltarna. Den kan vara av intresse också för andra. Här hittar du checklistan (PDF).

Tio tips för att skapa bra berättelser om vatten

Vare sig du vill berätta, skriva, fotografera eller göra film om vatten finns här tips om några saker att tänka på. Tio tips för att skapa bra berättelser om vatten (PDF). Sammanställningen är skapad av det nationella nätverket om vattenpedagogik som samordnas av SLU Centrum för naturvägledning och Havsmiljöinstitutet.

Sju tips för naturvägledning med ätliga vilda växter

Gökotta med CNV 19 maj 2021 handlade om naturvägledning med ätliga vilda växter. Lisen Sundgren som är välkänd folkbildare inom området presenterade där sju tips att tänka på. Här finns en sammanfattning av tipsen.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv