Forskningsrelaterat

Senast ändrad: 28 oktober 2021

Planering av kulturarvsinterpretation meningsskapande och systemtänkande – projektets slutrapport 2017

Centrum för naturvägledning deltog i arbetet med projektet Planering av kulturarvsinterpretation ‐ meningsskapande och systemtänkande.

Forskningsperspektiv på naturvägledning

Det finns en översikt om forskning som kan bidra till att utveckla och förstå naturvägledning i teori och praktik. Fokus är svensk och nordisk forskning, med internationella utblickar. En mångfald av perspektiv ingår – t ex friluftsforskning, utomhuspedagogik och museologi. I den avslutande syntesen diskuteras framtida forskningsbehov.

Elvira Caselunghe vid Avdelningen för miljökommunikation på SLU har tagit fram översikten Forskningsperspektiv på naturvägledning på uppdrag av CNV.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv