Forskningsrelaterat

Senast ändrad: 07 februari 2018

Planering av kulturarvsinterpretation meningsskapande och systemtänkande – projektets slutrapport 2017

Centrum för naturvägledning deltog i arbetet med projektet Planering av kulturarvsinterpretation ‐ meningsskapande och systemtänkande.  Projektets slutrapport kan läsas här och mer information om projeket finns på denna webbsida.

Forskningsperspektiv på naturvägledning

Det finns en översikt om forskning som kan bidra till att utveckla och förstå naturvägledning i teori och praktik. Fokus är svensk och nordisk forskning, med internationella utblickar. En mångfald av perspektiv ingår – t ex friluftsforskning, utomhuspedagogik och museologi. I den avslutande syntesen diskuteras framtida forskningsbehov.

Elvira Caselunghe vid Avdelningen för miljökommunikation på SLU har tagit fram översikten på uppdrag av CNV. Läs mer och ladda ned här.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se