Forskningsperspektiv på naturvägledning

Senast ändrad: 30 juli 2018
forskningsperspektiv_pa_nvl_omslag.jpg

Nu finns det en översikt om forskning som kan bidra till att utveckla och förstå naturvägledning i teori och praktik!

Rapporten har kommit till på uppdrag av Centrum för naturvägledning  (CNV) som ett led i arbetet med att initiera forskning om  naturvägledning. Syftet är att inventera det befintliga forskningsläget  och ge en översikt över svensk, nordisk och internationell forskning med  relevans för utveckling och förståelse av företeelsen naturvägledning.

Naturvägledning, eller interpretation, är ett växande  verksamhetsfält, men det är ännu inte etablerat som forskningsämne i  Sverige. Denna forskningsöversikt är ett första steg i riktning mot att  utveckla forskning. Här tecknas ett panorama med utgångspunkt från  svenska och nordiska förhållanden. Internationell forskning om  ”nature/heritage interpretation” bildar bakgrund.

Med naturvägledning avses kommunikation, information och andra  pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och  utveckla sin känsla för och sin kunskap om naturen och kulturlandskapet.  Disputationer inom ämnet naturvägledning förekommer ännu inte i  Sverige, men forskning inom friluftsliv, utomhuspedagogik,  miljökommunikation, naturförvaltning, kulturmiljöpedagogik och  naturturism är exempel på tangerande och ibland överlappande  forskningsfält. I denna översikt ryms många vetenskapsriktningar och  perspektiv. En gemensam nämnare är att de kan bidra till att förstå och  utveckla naturvägledningens teori och praktik. Frågor som varit  utgångspunkt för arbetet är:

  1. Vilken forskning har bedrivits (i Sverige, övriga Norden, samt  internationellt) som har relevans för utvecklingen och förståelsen av  företeelsen naturvägledning?
  2. Vad är naturvägledningens särart?
  3. Vilka perspektiv är det som skiljer respektive enar de olika forskningsfält där naturvägledningsrelaterad forskning bedrivs?

I den avslutande syntesen diskuteras behovet av forskning inom naturvägledning med några förslag på ingångar.

Elvira Caselunghe vid Avdelningen för miljökommunikation på  Institutionen för stad och land vid SLU har tagit fram översikten på  uppdrag av CNV.

Ladda ned rapporten här (PDF 4 MB)


Kontaktinformation
Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se