Naturvägledaren 5/2021 Vitamin N - naturvägledning bidrar till folkhälsa

Senast ändrad: 12 maj 2022
Person vilar mot stort vackert träd.

Detta nummer av Naturvägledaren handlar om hur naturvistelser och naturvägledning kan bidra till folkhälsa. Dokumentation från seminariet Vitamin N den 10 november 2021 där CNV bjudit forskare att berätta om vad vi vet om detta idag presenteras inom kort. En kort sammanfattning tills dess: vi vet att fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa, vi vet att de allra flesta mår bra av att vara del i sociala sammanhang och vi vet att naturen kan påverka vår hälsa positivt.

Vitamin Naturvistelse är alltså bra för folkhälsan. Men Vitamin Naturvägledning är kanske ännu bättre! Som ett slags multivitaminpreparat när vi bjuder på aktiviteter där alltifrån fysisk, social, psykisk och existentiell hälsa kan stärkas.

Vi har bett journalisten, författaren och naturhälsokonsulten Åsa Ottosson att intervjua sju naturvägledare på tema naturvägledning och hälsa. Tillsammans med Åsa reflekterar de över hur de tror att deras aktiviteter bidrar till hälsa! Följ med och njut av exempel på hälsostärkande naturvägledning från hela landet. 

Stort tack till Åsa! 

Eva Sandberg, föreståndare SLU Centrum för naturvägledning

Naturvägledarens innehåll

Havet är lugnande

Ute kan man vara sig själv

Fascination smittar av sig

Engagemang ger hälsa

Förundran mår man bra av

Att upptäcka något nytt ger glädje

Solklar koppling mellan natur och hälsa

 

Läs hela numret som nyhetsbrev.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv