Artiklar om naturvägledning

Senast ändrad: 05 juli 2021

Guidning skapar mentalt naturskydd

I tidningen Biodiverse (utges av Centrum för biologisk mångfald, CBM) nr 1 2010 publicerades artikeln "Naturguider kan väcka stadsbornas engagemang". Tidningens tema var skyddad natur och författare Eva Sandberg.

Växande behov av kontakt med naturen

I skriften Miljötrender- nyheter och reslutat från SLU nr 3 2009 med tema fritid skriver Eva Sandberg om vårt Växande behov av kontakt med naturen och hur naturvägledningen kan vara en viktig pusselbit för att nå våra miljömål.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv