Statistisk programvara

Senast ändrad: 22 juni 2022

Det används många olika statistikprogram på SLU. De mest använda är R, SAS och JMP. Minitab används ofta som programvara i undervisningen.

Statistik och statistisk programvara

Översikt över vanliga statistiska metoder med länkar till SAS och R

Undervisning i statistisk programmering

I alla våra doktorandkurser använder vi R. Även flera av grundutbildningskurser använder R, medan andra baserar datorövningarna på Minitab, som är enklare, men har ett betydligt mer begränsad utbud av metoder.  JMP används vanligtvis inte i våra kurser, men är ett alternativ för dig som vill göra mer avancerat analys utan att skriva programkod. SAS är en annan kodbaserad statistisk programvara som vi kan vara till hjälp med.

Just nu erbjuder vi inga särskilda kurser i statistisk programmering, men det finns alltid möjlighet att ställa frågor kring programmering eller själva programvara under de vanliga konsultationerna (länk) eller våra drop-in timmar.

Ibland ger vi även workshopar i R tidyverse eller R Markdown. Kolla kalendern!

Statistisk programmering – undervisningsmaterial

Materialet nedan togs fram av Statistics@SLU. I slutet av sidan finns fler nyttiga länkar.

SAS

Introduktion till SAS 

Denna länk sammanfattar innehållet av en av våra tidigare kurser med namn Basic SAS programming.

Minitab

Introduktion till Minitab 

Beskrivande statistik och grundläggande ANOVA och regressionsanalys i Minitab.

R

Introduktion till Rstudio

Data: cats.txt

R tidyverse

R programmering can göras i bas R eller i R tidyverse. Materialet nedan är framtagen för våra R tidyverse workshoppar och fylls på efterhand. R tidyverse är en samling av R paket som gör det enklare att hantera data. Till exempel, blir koden betydligt enklare att läsa, och man kan lätt göra undergrupper enligt godtyckliga villkor, skapa nya variabler och beräkna medelvärden eller andra mått på olika grupper av data.

Använd funktionerna filter,  group_by och summerize på Phytoplankton data

Använd funktionerna group_by, filter och map på Chlorophyll data

Använd funktionerna pivot, mutate och ifelse på Glucose data

Använd funktionerna lubridate och datesPhosphate data

Parallella beräkningar i R.

Grafer och beskrivande statistik i R

Skapa boxplots och konfidensintervall plots med Milkfat data

Skapa plots med en andra y-axel med Nutrient loads data

Interrater agreement för kontinuerliga variabler, data

Statistisk programmering – Nyttiga länkar

 

Statistics in statistical software
IDRE (Institute for Digital Research and Education) på UCLA har många bra beskrivningar av hur man genomför statistisk analys i olika program.

 

SAS - SAS user guide (dokumentation av syntax för alla procedurer):

 

Minitab - Minitab support

 

JMP -JMP dokumentation

 

R -R manualer

 

Det finns flera gratis läroböcker om R, bland annat Modern Statistics with R (http://www.modernstatisticswithr.com) och R for Data Science (https://r4ds.had.co.nz/).

 


Kontaktinformation