Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för miljö- och naturresursekonomi, CERE

Ett tvärvetenskapligt forskningscenter inom området miljö- och naturresursekonomi i Umeå. CERE:s webbplats.

Publicerad: 13 oktober 2017 - Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se