Länkar och dokument

Senast ändrad: 10 maj 2017

Här samlar vi användbara länkar till information som har med djur och hälsa att göra.

Föreskrift från SJV om att ta emot besök och ha djur

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen.

SJVFS 2013:14 Saknr K 112

Om människa och djur tillsammans - antrozoologi.

Läs gärna en artikel om ämnet i SLU:s personaltidning. På sidan 10 finns en artikel från SLU:s Transeminarium med temat "The good, the bad and the ugly sides of the human- animal interactions".

Broschyr - Djur, natur och hälsa

Projektet "Djur, människors hälsa och företagande" har gjort en skrift om djur, natur och hälsa i Västra Götaland. Vi vill visa på bredden, goda exempel och användbara koncept. Vad gör företagen, vad säger forskaren och vem är kund? Skriften vänder sig till finansiärer, andra företagare, nya som redan inarbetade, forskare, kommuner, Arbetsförmedlingen med med flera.
Broschyr 

Företagare

Projektet har samlat företagare inom området djur, natur och hälsa. En lista representanter från Västra Götaland finns. De arbetar inom områden som körning med häst, naturunderstödd rehabilitering, arbete med terapihundar, friskvårdsridning, trädgård, vårdhundar, daglig verksamhet mm. Listan för 2015 hittar du här.

Internet 

Djur & hälsa – Facebookgrupp.                 

Grön Omsorg   Facebookgrupp. 

Grön Arena –  Hushållningssällskapet. 

Hälsans Natur –  förening för alla som är intresserade av eller arbetar med, det hälsofrämjande och läkande i kontakten med natur- och djur.

Inn på Tunet – Norges kvalitetssäkringssystem för aktiviteter på gårdar. 

International Association of Human-Animal Interaction Organizations –  IAHAIO, en internationell paraplyorganisation.

Jordbruksverket – Vård och omsorg ger möjlighet till tillväxt och utveckling.

LRF – Grön Omsorg.

Animal Assisted Intervention International (AAII) –  is a non-profit organization that caters to Animal Assisted Intervention (AAI) within professional healthcare and social service settings.

IRT –  Intresseföreningen för ridterapi.

Rapporter

Grön omsorg i Norden. En rapport från en konferens om Grön omsorg i de nordiska länderna, 2012. 

Grön Rehabilitering på landsbygden – Skåne, projektrapport LRF m.fl, 2009. 

Naturvårdsverket, 2006. Naturen som kraftkälla.

Norling, Ingmar, 2002. Djur i vården – om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och omsorg, sänka vårdkostnader och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö.

Whitelock, Ingrid, 2009. Slutrapport- Kartläggning kund/marknad inom Grön omsorg och Grön rehabilitering.

 

 

 

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se