SLU-nyhet

Anslutningsproblem

Publicerad: 10 mars 2015

Anslutningsproblem med Firefox eller Android-enheter

2015-03-10

När man försöker ansluta till Dyntaxa från Firefox eller en Android-enhet kan man få ett meddelande om att det är ett problem med certifikatet: "Anslutningen är inte privat". Du kan lugnt bortse från denna varning och fortsätta till Dyntaxa. Trafiken kommer att vara krypterad ändå.

Grunden till problemet ligger i att Firefox och Android inte har uppdaterat TERENA SSL CA till version 2 och därför kommer med varningar. Problemet kommer att kvarstå antingen till dess denna uppdatering görs eller att SLU byter till en annan certifikatutfärdare (f n planerat till juni/juli 2015).


Kontaktinformation

Johan Liljeblad, Systemansvarig Dyntaxa
ArtDatabanken, SLU
Johan.liljeblad@slu.se018-672243

Sidansvarig: johan.liljeblad@slu.se