SLU-nyhet

Vi fyller luckorna

Publicerad: 17 augusti 2015

2015 är året då vi försöker fylla de återstående luckorna bland framför allt myggor, kvalster, svampar, limniska kräftdjur samt marina ryggradslösa djur.

2015-08-17

Under 2015 gör vi en extra insats att fylla de kvarvarande luckorna i Dyntaxa - åtminstone vad gäller de flercelliga organismerna. Redan tidigare har vi haft mer än 95 % av arterna inlagda. Ibland är det dock viktigare att se till att populära grupper håller hög kvalitet än att allt är komplett. I år skiftar vi fokus lite och har identifierat att antal grupper där det fortfarande saknas arter. Dessa är framför allt myggor, kvalster, svampar, limniska kräftdjur samt några evertebratgrupper som trögkrypare, rundmaskar, plattmaskar och hjuldjur. Det är inte alltid det finns experter att tillgå och tillgänglig litteratur kan ha en del år på nacken.

Vi har även börjat arbetet ned att uppdatera fjärilarna med svenska namn enligt den nya katalogen från Bengtsson, Gustafsson och Palmquist.


Kontaktinformation

Johan Liljeblad, Systemansvarig Dyntaxa
ArtDatabanken, SLU
Johan.liljeblad@slu.se018-672243

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se