Om Dyntaxa

Senast ändrad: 01 december 2016

Arternas namn är viktiga för att kunna kommunicera. Det insåg redan Linné, som skapade den binära nomenklaturen för att bringa ordning i namnsättningen av alla arter. ”Vet man inte namnen är kunskapen om tingen meningslös”, sa Linné.

Dyntaxa är en svensk taxonomisk databas över Sveriges organismer som har utvecklats och förvaltas av ArtDatabanken vid SLU. Databasen är nationell referens för namnsättning av svenska organismer.

Dyntaxa innehåller taxonomisk information om ca 63 000 arter (april 2012). Drygt 58 000 av dessa är svenska vilket motsvarar ungefär 95 % av de arter som är kända från Sverige. Målsättningen är att alla arter med dokumenterad förekomst i Sverige skall finnas med i Dyntaxa – åtminstone de flercelliga arterna och sådana encelliga arter som omfattas av Naturvårdsverkets miljöövervakning. Främst vilda arter förtecknas, men Dyntaxa inkluderar även t.ex. kulturväxter som kan återfinnas utanför odlingar.

Utöver dessa arter finns ett stort antal namn på andra taxonomiska nivåer, vetenskapliga synonymer, svenska namn m.m. Sammanlagt inkluderar databasen runt 150 000 namn. Dyntaxa uppdateras kontinuerligt med tidigare ej registrerade arter, nya arter för Sverige, ändringar av taxonomin, införande av svenska namn och synonymer. Den som är särskilt intresserad av vissa grupper ska så småningom också kunna prenumerera på nyheter och uppdateringar som rör just dessa.

Ordning på arterna

Syftet med Dyntaxa är i första hand att möjliggöra kommunikation om organismer som har en anknytning till svensk naturvård i vid bemärkelse. Det spelar alltså mindre roll vilket namn som är ”rätt”. Huvudsaken är att man kan förstå till vilken organism ett namn är knutet så att information hamnar rätt.

Dyntaxa utgör det taxonomiska navet i flera databaser vid ArtDatabanken och fungerar som normerande begreppslista i till exempel Artportalen, rapportsystemet för alla Sveriges arter, och SMHI:s databas Nordic Microalgae. Svenska myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten använder sig av Dyntaxa för att kvalitetssäkra artnamn. Naturvårdsverket kräver också i sina externa avtal att projekt, uppdrag och konsulter ska följa Dyntaxa.

Databasen används också i allt större omfattning av forskare, tjänstemän vid naturvårdande myndigheter, naturvårdskonsulter, lärare, med flera. Dessutom är Dyntaxa tänkt som ett verktyg för alla som är intresserade av natur och arter i allmänhet och som vill söka fakta om en viss art och dess namn eller släktskap.

Den nuvarande versionen av Dyntaxa har utvecklats inom ramen för projektet Svenska LifeWatch och kommer att hantera all svensk systematik inom LifeWatch-strukturen.

Hur citerar jag Dyntaxa?

Hela databasen:
Dyntaxa (2016). Svensk taxonomisk databas. Besökt på www.dyntaxa.se den (dagens datum)

Enskilt taxon:
Dyntaxa (2016). Svensk taxonomisk databas. Besökt på http://www.dyntaxa.se/taxon/info/###### den (dagens datum), där ###### är motsvarande Dyntaxa TaxonId.

Taxonomiansvariga

För att hålla organismgrupperna i Dyntaxa uppdaterade, anlitar vi olika experter att vara taxonomiansvariga. Deras uppdrag beskrivs i dessa dokument:

Uppdrag som taxonomiansvarig

Vägledning för taxonomiansvariga

Rapportmall förändringslista

Rapportexempel exportlista

Rekommenderade auktorsnamn


Kontaktinformation

Johan Liljeblad, Systemansvarig Dyntaxa
ArtDatabanken, SLU
Johan.liljeblad@slu.se018-672243

Sidansvarig: johan.liljeblad@slu.se