Forskning och utveckling inom ekologisk produktion (FoU)

Senast ändrad: 17 juni 2021

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet anordnar varje eller vartannat år FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion. Dagarna brukar innehålla tre parallella spår – ett för forskning inom djurhållning, ett för forskning inom växtodling samt ett för forskning inom trädgård. Vissa pass är gemensamma för två eller tre ämnesområden.

FoU-dagarna 2021

Konferensen är gratis och genomföras digitalt 20-21 oktober. Temat är ”Mångfald för hållbarhet”.

Vikten av odlad och vild biologisk mångfald liksom betydelsen av diversifierade livsmedelssystem kommer att belysas genom föredrag och diskussioner. Vi ger goda exempel från mångfalden av inspirerande ekologiska företag. Några av inslagen ges på engelska med utländska föredragshållare.

Sista anmälningsdag är 15 oktober. Program och anmälningsfunktion finns på Jordbruksverkets hemsida.

Presentationer från de senaste årens FoU-dagar

Digitalt via Zoom 14–15 oktober 2020: Ekologiskt lantbruk – Hållbart för morgondagen, livskraftigt idag.

Uppsala 6–7 februari 2019Forskning stärker rådgivningen.

Linköping 17–18 oktober 2017: Den nya livsmedelsstrategin i fokus.

Skövde 20–21 september 2016:  Kan en ökad biologisk mångfald, en större diversitet i företaget och nya försäljningskanaler vara en väg till bättre konkurrenskraft? Hur kan det konkret se ut i produktionen?

Hässleholm 4–5 mars 2015: Hur kan forskningen stödja utvecklingen på marknaden och vilken forskning efterfrågar den ekologiska näringen för att kunna öka produktionen?

Linköping 9–10 april 2014: Lönsamhet på kort och lång sikt – robusta produktionssystem.

Linköping 27 februari 2013: Med ett nordiskt perspektiv. 


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44
 

Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se