Forskning och utveckling inom ekologisk produktion (FoU)

Senast ändrad: 25 november 2019
ProgramFoU_s1.jpg

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och EPOK — Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU samt Hushållningssällskapet anordnar varje år FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion. Dagarna brukar innehålla tre parallella spår – ett för forskning inom djurhållning, ett för forskning inom växtodling samt ett för forskning inom trädgård. Vissa pass är gemensamma för två eller tre ämnesområden.

Nästa FoU-dagar blir 14 och 15 oktober 2020 i Malmö. Programmet kommer under våren 2020.

Presentationer från de senate årens FoU-dagar finns nedan

Uppsala 6–7 februari 2019: Forskning stärker rådgivningen.

Linköping 17–18 oktober 2017: Den nya livsmedelsstrategin i fokus.

Skövde 20–21 september 2016:  Kan en ökad biologisk mångfald, en större diversitet i företaget och nya försäljningskanaler vara en väg till bättre konkurrenskraft? Hur kan det konkret se ut i produktionen?

Hässleholm 4–5 mars 2015: Hur kan forskningen stödja utvecklingen på marknaden och vilken forskning efterfrågar den ekologiska näringen för att kunna öka produktionen?

Linköping 9–10 april 2014: Lönsamhet på kort och lång sikt – robusta produktionssystem.

Linköping 27 februari 2013: Med ett nordiskt perspektiv. 


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44
 

Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se