Forskning och utveckling inom ekologisk produktion (FoU)

Senast ändrad: 04 mars 2021

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet anordnar varje eller vartannat år FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion. Dagarna brukar innehålla tre parallella spår – ett för forskning inom djurhållning, ett för forskning inom växtodling samt ett för forskning inom trädgård. Vissa pass är gemensamma för två eller tre ämnesområden.

Årets FoU-dagar kommer att genomföras 20-21 oktober. Preliminärt kommer de att arrangeras som en onlinekonferens. Mer information kommer under våren 2021.

Presentationer från de senaste årens FoU-dagar finns nedan

Digitalt via Zoom 14–15 oktober 2020: Ekologiskt lantbruk – Hållbart för morgondagen, livskraftigt idag.

Uppsala 6–7 februari 2019Forskning stärker rådgivningen.

Linköping 17–18 oktober 2017: Den nya livsmedelsstrategin i fokus.

Skövde 20–21 september 2016:  Kan en ökad biologisk mångfald, en större diversitet i företaget och nya försäljningskanaler vara en väg till bättre konkurrenskraft? Hur kan det konkret se ut i produktionen?

Hässleholm 4–5 mars 2015: Hur kan forskningen stödja utvecklingen på marknaden och vilken forskning efterfrågar den ekologiska näringen för att kunna öka produktionen?

Linköping 9–10 april 2014: Lönsamhet på kort och lång sikt – robusta produktionssystem.

Linköping 27 februari 2013: Med ett nordiskt perspektiv. 


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44
 

Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se