Forskning och utveckling inom ekologisk produktion (FoU)

Senast ändrad: 16 september 2022

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet anordnar varje eller vartannat år FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion. Dagarna brukar innehålla tre parallella spår – ett för forskning inom djurhållning, ett för forskning inom växtodling samt ett för forskning inom trädgård. Vissa pass är gemensamma för två eller tre ämnesområden.


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44