SLU EkoForsk - utlysning 2019

Senast ändrad: 29 maj 2019
Bild_Utlysning 2019.jpg

Utlysning av forskningsanslag sker vart tredje år. År 2019 öppnades utlysningen 15 mars och stängdes 6 maj. Beslut om vilka projekt som beviljas anslag fattas i december.

Utlysningen omfattar totalt cirka 21 miljoner kronor, d.v.s. 7 miljoner kronor per år under 3 år. 

Projekten kan vara ett-, två- eller treåriga och start beräknas kunna ske under våren 2020 under förutsättning att SLU tilldelas medel för ekologisk fältforskning i regleringsbrevet för 2020. Medel beviljas endast till projekt där en SLU-institution har huvudansvaret men samarbete med andra aktörer välkomnas. Den huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen.

Ledamöter i beredningsgruppen för SLU Ekoforsk 2019:

  • Barbara Ekbom, NJ-fakulteten, ordförande
  • Niels Andrésen, Ekologiska lantbrukarna
  • Paul Becher, LTV-fakulteten
  • Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket
  • Anna Linnell, Hushållningssällskapet
  • Nils Lundeheim, VH-fakulteten
  • Maria Wivstad, EPOK

Utlysningstext och anvisningar hittar du här

Link to Call for Applications in English

Information om förra utlysningen som gjordes 2016 och vilka projekt som då beviljades forskningsanslag finns här


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU EkoForsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:EkoForsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44
 

Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se