Magdalena Åkerfeldt

Senast ändrad: 12 september 2017
magdalena_beskuren.jpeg

Magdalena Åkerfeldt är forskare kopplad till EPOK i ett deltidsuppdrag att utveckla system för ekologisk djurhållning och djurhälsa, med fokus på gris och fjäderfä.

Magdalena Åkerfeldt är husdjursagronom och fortsatte sedan med doktorandstudier i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om ekologisk grisproduktion. Hon disputerade 2008 med avhandlingen "Näringsförsörjning, hälsa och beteende i ekologisk grisköttproduktion". 

2011 började Magdalena på LRF som marknadsutvecklare och expert inom ekologisk produktion, i ett projekt om nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Hon har också hunnit starta och driva ett konsultföretag med uppdrag inom gröna näringarna, innan hon i oktober 2016 återigen började arbeta som forskare på SLU.

Hon har nu en forsknings- och undervisningstjänst på SLU i Uppsala, inom grisproduktion, ekologiska produktionssystem och nutrition, och arbetar 20 procent för EPOK med kunskapsförmedling, kommunikation och forskningssamverkan.