Sveriges lantbruksuniversitet

EPOK:s uppdragsprojekt

EPOK har forskare kopplade till centret, deras uppdrag är forskningssamverkan, kunskapsförmedling och kommunikation.

Loading…