Idisslare

Senast ändrad: 16 november 2018
betande-kor-istock-irland.jpg

I EPOKs uppdragsprojekt om idisslare arbetar Birgitta Johansson från Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU i Skara från september 2012.

I uppdraget ingår kunskapsförmedling och forskningssamordning. Förutom löpande bevakning av nationell och internationell forskning och utveckling relaterad till ekologisk mjölkproduktion samt nöt- och lammköttsproduktion så arbetar Birgitta med kunskapssyntes och forskningsinitiering med fokus på identifierade problemområden. Prioriterade områden är foderrelaterade frågor samt djurhälsa i ekologisk idisslarproduktion.

Fakta:

Publikationer

Proteinfoder till mjölkkor, Birgitta Johansson 2015 – Faktablad

Utevistelse – Nötkreatur, från seminariet "Det är inne att vara ute", Birgitta Johansson (redaktör) 2013 – Faktablad

Visioner om genetisk mångfald i svenskt ekologiskt lantbruk. Den genetiska mångfalden på våra åkrar och i våra ladugårdar minskar. Dagens växtförädling och husdjursavel är koncentrerad till några få globala företag. Passar de högavkastande sorterna och raserna som står till buds för ekologiskproduktion? Om inte – vad kan vi göra åt det? Ulf Nilsson, Anna Wallenbeck & Stefan Gunnarsson 2015.


Kontaktinformation

Birgitta Johansson, Forskare FLK
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa/Avdelningen för produktionssystem, SLU
birgitta.johansson@slu.se, 0511-67293

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se