Livsmedelskvalitet och hälsoeffekter

Senast ändrad: 29 augusti 2019
butik-istock.jpg

Inom Epok har Axel Mie från Karolinska Institutet i Stockholm hand om frågorna rörande livsmedelskvalitet och hälsoeffekter.

Det är en omdebatterad fråga huruvida ekologisk producerat mat har högre näringsinnehåll än konventionellt producerat mat, eller om konsumtionen av ekologiskt mat skulle vara mera hälsosam för människan. Axel bevakar och sammanställer internationell forskning på området och förmedlar den till andra forskare och intresserade. 2015 publicerade Axel en kunskapssyntes om hälsorelaterade kvalitetsaspekter, främst näringsinnehåll och bekämpningsmedelsinnehåll, samt eventuella hälsoeffekter. Syntesen finns också sammanfattad i ett faktablad.


Kontaktinformation

Axel Mie, Forskarassistent
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning
axel.mie@ki.se, 08-616 39 52

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se