Systemanalys av miljöpåverkan och resurshushållning

Senast ändrad: 11 september 2019
Vxthsg_jordbruksland_inbj.jpg

Uppdraget inom systemanalys innebär kunskapsförmedling och forskningsinitiering inom områdena miljöpåverkan och resursanvändning. Uppdraget innehas av Elin Röös.

Inledningsvis kommer uppdraget att inriktas på ämnena klimat och energi. När det gäller klimatpåverkan kommer kunskap att sammanställas och diskutera den ekologiska odlingens roll i ett förändrat klimat; främst när det gäller att producera livsmedel med minskade utsläpp men också hur jordbruket kan förbereda sig för kommande effekter av klimatförändringar. När det gäller energifrågan kommer kunskap förmedlas om olika förnybara energikällors möjligheter och begränsningar. Kunskap kring hur det ekologiska jordbruket kan bli självförsörjande på energi i form av drivmedel, el och värme. När det gäller både klimat och energi fokuseras på svenska förhållanden men det globala perspektivet kommer att tas med samt fortsätta diskussion om vad vi väljer att använda vår mark till.

Fakta:

Publikationer

Ekologisk produktion och klimatpåverkan – En sammanställning av kunskapsläge och framtida forskningsbehov, Elin Röös, Cecilia Sundberg, Eva Salomon och Maria Wivstad 2013.

Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan, Elin Röös, Cecilia Sundberg, Eva Salomon och Maria Wivstad, 2014. En kortversion av syntesrapporten "Ekologisk produktion och klimatåverkan". Finns också på engelska.

Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster – i ett landskapsperspektiv, Camilla Winqvist 2013

Mer biologisk mångfald på ekologiska gårdar? sammanfattar syntesrapporten "Mer mångfald på ekologiska gårdar?". Camilla Winqvist 2012. Finns också på engelska.


Kontaktinformation
Elin Röös, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för energi och teknik, Lantbrukets teknik och system
elin.roos@slu.se, 018-671866

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se