Vision och mål för Epok

Senast ändrad: 18 mars 2021

Epok:s verksamhetsområde – ekologiskt lantbruk – innefattar hela livsmedelssystemet från produktion till konsumtion. Epok samverkar med forskare, rådgivare, lantbrukare, beslutsfattare, näringsliv, konsumentorganisationer och studenter och är ett nav för kunskapsförmedling och kommunikation.

Vision

"Epok är Sveriges viktigaste mötesplats om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat."

Mål

Kommunikation och kunskapsförmedling

  • Beslutsfattare har tillgång till fördjupade kunskaper om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.
  • Kommunikation och kunskapsförmedling präglas av helhetstänkande och oberoende.
  • Omfattande samarbeten och en öppen dialog pågår mellan forskare och andra aktörer i livsmedelssektorn rörande ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Samordning och initiering av forskning

  • Bidra till att forskningen om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat är av stor relevans för olika målgrupper, samt bidrar till en ökad hållbarhet i hela lantbruket.
  • Samverkan inom forskningen om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat är omfattande både nationellt och internationellt.
  • Samverkan över ämnesgränser är stark inom området ekologiskt lantbruk och ekologisk mat och att det finns helhetstänkande och inslag av tvärvetenskaplighet i forskningen.

Samordning och initiering av utbildning

  • SLU:s studenter ska kunna erbjudas utbildning av god kvalitet om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Kontaktinformation

Postadress:
Box 7043
750 07 Uppsala

Besöksadress: Ekologihuset, Ulls väg 16, SLU, Uppsala

E-post: epok@slu.se

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se