Fördjupningskurs i ekologisk trädgårdsproduktion

Senast ändrad: 13 september 2022
Ekologisk växthusproduktion av rosmarin.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion anordnar en fördjupningskurs i ekologisk trädgårdsproduktion 2021-2022. Syftet med den kursen är att ge fördjupade kunskaper för rådgivare och yrkesodlare inom ekologisk trädgårdsproduktion samt en uppdatering om vad aktuell forskning säger inom området.

Kursen är kostnadsfri och du anmäler dig via länken ovan. Sista anmälningsdag är 19 november.

Kursen kommer att hållas på Alnarp och består av en inledande digital träff den 7-8 december 2021 samt egenstudier och avslutas sedan med en träff den 2 mars 2022. Det kommer dock att finnas möjlighet att följa hela kursen på distans för den som vill. Delar av kursen kommer att bestå av självstudier och via en kursplattform får du tillgång till material och förinspelade videoföreläsningar. Du kommer att ha möjlighet att välja blad odlingsinriktningarna; växthusproduktion, frukt och bär samt frilandsgrönsaker. 

Kursen kommer att omfatta följande delar:

 • Nya ekoregelverket och vad det innebär
 • Nyetablering och omställning till ekologisk produktion vad krävs?
 • Inspirationsföredrag från befintliga odlare
 • Lönsamhet i ekologisk produktion
 • Ekologisk växthusproduktion näringstillförsel och framtida utmaningar i regelverket
 • Utgångsmaterial

 

 • Komposter och mikroliv
 • Jordhälsa
 • Växtnäring, förfrukter, stallgödsel, övergödslingsprodukter pH
 • Växtbaserade ekologiska gårdar
 • Växtföljd, samodling och mellangrödor

 

 • Ogräsbekämpning, mekaniska metoder
 • Förebyggande växtskyddsmetoder
 • Ekologiska växtskyddsmedel och nyttodjur i fält
 • Allmänkemikalier och Biostimulanter

 

Vi frågor om kursen kontakta Klara Löfkvist, Epok/HIR Skåne som är kursansvarig.

Klara.lofkvist@hushallningssallskapet.se