Högre kurs i ekologisk produktion

Senast ändrad: 05 oktober 2021

SLU ekologisk produktion och konsumtion anordnar 2020 en fortbildningskurs i ekologisk produktion.

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor och ge förståelse för helheten på företagsnivå. I kursen kommer vi att förmedla den senaste forskningen inom ekologisk produktion och kombinera det med kunskap från rådgivning och praktiska erfarenheter.

Kursen riktar sig till hela kedjan inom den ekologiska produktionen med tyngd på organisationer eller företag som jobbar med rådgivning, certifiering, myndighetsfrågor, försäljning eller utbildning. Lantbrukare och odlare, som har behov av fördjupning, är också välkomna. 

Du kommer efter denna kurs att ha en bra bas för att jobba med ekologisk produktion och även dokumenterad kompetens vid upphandling av rådgivning eller andra aktiviteter inom ekologisk produktion.

Upplägg

Kursen har två fysiska träffar med webb-utbildning mellan träffarna. Totalt kommer kursen att innebära två veckors arbete. Ett mindre fördjupningsarbete i ett valfritt ämne ingår och kursen avslutas med den andra fysiska träffen där fördjupningsarbetena presenteras.

Fördjupningsarbetet och de webbaserade momenten kan göras individuellt eller i grupp. Vi ser gärna att det bildas grupper utifrån ämnesinriktning och bostadsort om det går att lösa på ett smidigt sätt. Detta för att stimulera till framtida samarbete.

Kurstider

Uppstart och introduktion – 22–23 april 2020 SLU, Ultuna.
Redovisningar och avslutande summering av kursen – 2–3 december 2020 SLU, Ultuna.

7 tillfällen med webutbildning inom olika ämnesområden samt även gemensamma ämnen på tvärs över områden mellan träffarna på cirka 1,5 timme per gång. Deltagarna kan välja att genomföra alla ämnen eller välja minst 3 som är av störst intresse.

Kursprogram för introduktionsdagar >

Kontakt

Kursen leds av 

Niels Andresenniels.andresen@slu.se, 070-8945337