Kursprogram för introduktionsdagar

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor och ge förståelse för helheten på företagsnivå. I kursen kommer vi att förmedla den senaste forskningen inom ekologisk produktion och kombinera det med kunskap från rådgivning och praktiska erfarenheter.

Kursen riktar sig till hela kedjan inom den ekologiska produktionen med tyngd på organisationer eller företag som jobbar med rådgivning, certifiering, myndighetsfrågor, försäljning eller utbildning. Lantbrukare och odlare, som har behov av fördjupning, är också välkomna.

Du kommer efter denna kurs att ha en bra bas för att jobba med ekologisk produktion och även dokumenterad kompetens vid upphandling av rådgivning eller andra aktiviteter inom ekologisk produktion.

Uppstart och introduktion 22-23 april - 2020

Online, programmet är anpassat för onlinemöte.

Dag 1, 22 april

13.00 – 13.40: Presentation av kursens upplägg och innehåll samt deltagarpresentation – Eva Salomon & Niels Andresen, SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok

13.40 - 13.45: Bensträckare

13.45 - 14.30: Historik och grundläggande principer för ekologiskt lantbruk
Maria Wivstad, Niels Andresen & Eva Salomon, Epok

14.30 – 14.50: Vi fikar tillsammans i mindre grupper i digitala rum. Deltagarna delas in i grupper på zoom

14.50 – 15.50: Ekonomi och marknad inom ekologisk produktion
Lars Jonasson Lantbruksekonom

15.50– 16.00: Bensträckare

16.00 – 16.45: Växtodlingsplanering i ekologisk produktion – djur- och växtodlingsgården
Pauliina Jonsson, Jordbruksverket.

16.45 - 17.00: Inspirationsfilmer från fyra gårdar med olika inriktning, producerade av Ekologiska lantbrukarna

 

Dag 2 23 april

8.30-9.15: Introduktion till projektarbete och den digitala plattformen för webbutbildning Canvas Niels Andresen, Eva Salomon & Janne Nordlund Othén, Epok

9.15-9.30: Vi fikar tillsammans i mindre grupper i digitala rum.

Spår 1

9.30-12:00 Ekologisk växtodling och trädgårdsodling
-Växtföljdseffekter, samodling, mellangrödor, jordbearbetning, Göran Bergkvist SLU
-Ogräsreglering och odlingsteknik, Per Widén Jordbruksverket
-Trädgårdsodling med fokus på växtnäring och ogräs, Elisabeth Ögren Jordbruksverket

Spår 2

9.30 -12:00 Ekologisk djurhållning
-Mjölk- och nötköttsproduktion, Margareta Dahlberg MD Lantbruksråd
-Stora grovfodergivor, utfodringsteknik, hållbarhet i djurhållningen, Mikaela Lindberg SLU
-Djurvälfärd, grisproduktion, Magdalena Åkerfeldt SLU

12:00 – 13:00: Lunch

13.00- 13.45: Epok och ekoforskning, miljöfrågor och vägval
Maria Wivstad, Elin Röös & Rebecka Milestad, Epok

13.45-14.00: Avslutning och återkoppling
Niels Andresen & Eva Salomon

Under dagen kommer vi att hålla mindre pauser på 2-3 minuter varje halvtimme.

Fakta:

Information angående coronaviruset

Introduktionsdagarna kommer att hållas på distans. Information skickas till de som anmält sig till kursen.

SLU:s information till anställda och studenter angående corona finns här:

https://internt.slu.se/corona