SLU-nyhet

Jordbruk som håller i längden

Publicerad: 05 oktober 2010

Boken låter ett 40-tal forskare komma till tals om hur vi bäst ska komma fram till ett hållbart jordbruk.

Så här beskriver Formas själva sin bok:

"Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder samtidigt som klimatet förändras? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska lösningar varierar: ekologiskt, konventionellt, perenna grödor och mera genteknik. Men det handlar också om handelspolitik och marknader, om svinn i livsmedelskedjan, och om att få igång det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer. Boken ger ett 40-tal forskares olika perspektiv."


Kontaktinformation
Sidansvarig: Janne.Nordlund.Othen@slu.se