SLU-nyhet

Ekologisk produktion ökar

Publicerad: 26 november 2010

Andelen ekologisk produktion ökar fortfarande men arealmålet till 2010 uppnås inte.

Jordbruksverket presenterar statistiken för ekologisk växtodling 2009. Statistiken är indelad länsvis och tabeller finns för flera olika grödor. Så här skriver de på sin hemsida:

Den totala arealen jordbruksmark, som antingen är omställd eller är under omställning till ekologisk produktion, uppgick år 2009 till drygt 385 000 hektar eller 12,5 procent av den totala arealen jordbruksmark. Jämfört med år 2008 har arealen ökat med 14,5 procent.

Den totala arealen omställd jordbruksmark uppgick 2009 till knappt 303 000 hektar, eller 9,8 procent av den totala jordbruksmarken. Det motsvarar en ökning med 23 procent jämfört med år 2008. Regeringens mål är att den omställda arealen ska motsvara 20 procent av den totala jordbruksmarken vid utgången av år 2010. Andelen omställd areal skulle alltså behöva fördubblas från år 2009 till 2010, vilket i praktiken innebär att regeringens mål inte kommer att nås.

De arealer som redovisas i denna rapport avser arealer som brukas enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. De baseras på uppgifter från de tre godkända kontrollorganen på jordbruksområdet i Sverige. Arealuppgifterna i denna rapport skiljer sig därför från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Karin.Ullven@slu.se