SLU-nyhet

Formas ger 46 miljoner till forskning om ekologisk produktion

Publicerad: 30 november 2010

Den 29 november beslutade Formas att tolv forskningprojekt skulle få del av 46 miljoner kronor för forskning om ekologisk produktion. Nio av dessa hör till SLU.

Jan Bengtsson, Ekologi, SLU Uppsala leder det största projektet som handlar om hur ekosystemtjänster, biologisk mångfald och jordbruksekosystemets multifunktionalitet påverkas av ändrad markanvändning efter övergång till ekologisk produktion.

Det näst största projektet leds av Birgitta Rämert, Växtskyddsbiologi, SLU Alnarp. Projektet handlar om utveckling av biologiska bekämpningsstrategier vid ekologisk odling av äpple.

Av de tolv projekt som fick bidrag är nio från SLU, ett från Chalmers, ett från Kungl. Tekniska högskolan och ett från Linköpings universitet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Pelle Fredriksson