SLU-nyhet

Forskare sökes!

Publicerad: 19 november 2010

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion utlyser uppdrag för forskare: Kommunikation och syntes av forskning om ekologiskt lantbruk

EPOK söker sammantaget sex nya medarbetare för att arbeta med kommunikation, kunskapsförmedling och syntes av forskning.

Uppdragen är på 25 % under ett år med start tidigast 2011-01-01, med möjlighet till förlängning under ytterligare ett år.

Uppdragen annonseras under rubriken ”inom Uppsala-området” men kan även sökas av anställda på SLU:s andra orter. Sista ansökningsdag: 9 december 2010.

EPOK har sin hemvist vid Institutionen för växtproduktionsekologi, Ekologihuset på Ultuna, och vi har ett antal extra skrivplatser som möjliggör att forskarna tidvis kan sitta vid EPOK och arbeta tillsammans med oss vid centret.

Följande uppdrag utlyses:
1. Forskare med intresse för ekologisk gris- och fjäderfäproduktion,
ref nr: 3663/2010

2. Forskare med intresse för växtnäringshushållning i olika produktionssystem - integration växt-djur,
ref nr: 3664/2010

3. Forskare med intresse för växtskydd i ekologiskt lantbruk,
ref nr: 3665/2010

4. Forskare med intresse för livsmedelskvalitet i ekologisk produktion,
ref nr: 3666/2010

5. Forskare med intresse för gårdsekonomi i ekologiskt lantbruk,
ref nr: 3667/2010

6. Forskare med intresse för systemanalys av produktionssystem,
ref nr: 3668/2010


VARMT VÄLKOMNA MER ERA ANSÖKNINGAR!

Med vänlig hälsning
Maria Wivstad


Kontaktinformation
Sidansvarig: Janne.Nordlund.Othen@slu.se