SLU-nyhet

Forskare sökes fortfarande

Publicerad: 15 december 2010

Till forskare och lärare vid SLU: EPOK har beslutat om förlängd ansökningstid till den 10 januari 2011 för uppdrag vid EPOK

Vi har fått in ett stort antal bra ansökningar, men för några av uppdragen är antalet ansökningar få och vi vill ge ytterligare möjlighet att söka uppdragen vid EPOK.

De som sökt står kvar och behöver inte söka om.

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion - utlyser uppdrag för forskare:

Kommunikation och syntes av forskning om ekologiskt lantbruk
EPOK söker sammantaget sex nya medarbetare för att arbeta med kommunikation, kunskapsförmedling och syntes av forskning. Uppdragen är på 25 % under ett år med start under våren 2011, med möjlighet till förlängning under ytterligare ett år. Uppdragen omfattar sex olika ämnesområden.

Senaste ansökningsdag: 10 januari 2010.

EPOK har sin hemvist vid Institutionen för växtproduktionsekologi, Ekologihuset på Ultuna, och vi har ett antal extra skrivplatser som möjliggör att forskarna tidvis kan sitta vid EPOK och arbeta tillsammans med oss vid centret.

Följande uppdrag utlyses:
1. Forskare med intresse för ekologisk gris- och fjäderfäproduktion, ref nr: 3663/2010

2. Forskare med intresse för växtnäringshushållning i olika produktionssystem – integration växt-djur, ref nr: 3664/2010

3. Forskare med intresse för växtskydd i ekologiskt lantbruk, ref nr: 3665/2010

4. Forskare med intresse för livsmedelskvalitet i ekologisk produktion, ref nr: 3666/2010

5. Forskare med intresse för gårdsekonomi i ekologiskt lantbruk, ref nr: 3667/2010

6. Forskare med intresse för systemanalys av produktionssystem, ref nr: 3668/2010

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Janne.Nordlund.Othen@slu.se