SLU-nyhet

Stöd från Matlandet Sverige

Publicerad: 10 december 2010

Jordbruksverket utlyser möjligheten att söka pengar ifrån livsmedelsstrategin för projekt som ska stärka livsmedelsområdet under 2011. Av de sex prioriterade områdena är ett "Ekologisk och hållbar produktion".

Projektet som du ansöker för måste bidra till innovation, utveckling och högre kompetens inom livsmedelssektorn. Projektet ska även bidra till att uppfylla visionen om Sverige – det nya matlandet.

Det skadar inte att pricka in flera av de prioriterade områdena, jordbruksverket skriver vidare:

Prioriterade områden

Utvecklingsinsatsen ska vara av allmän nytta och spridningen av resultatet stor. Flera personer, företag eller organisationer ska kunna ta del av resultatet. Projektet ska vara avgränsat i tid och arbetsinsats.  Stödet är inte avsett för satsningar i enskilda företag eller till drift av den befintliga verksamheten.
 
Utveckling av nya produkter, processer eller tekniker med anknytning till livsmedelsförädling och livsmedelssäkerhet ...

Måltid i offentlig sektor ...

Exportsatsningar ...

Ekologisk och hållbar produktion: Det behövs fler marknadsfrämjande insatser som gynnar produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel och livsmedel med mervärden ur ett miljö- och klimatperspektiv. Projekt som påverkar fler att ställa om till ekologiskt lantbruk samt projekt som främjar den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel inkluderas.

Gastronomi, måltid och kvalitativ mat ...

Naturgivna råvaror ...

Kontaktinformation
Sidansvarig: Pelle Fredriksson