SLU-nyhet

Utlysning av forskningsmedel från Core Organic II

Publicerad: 07 september 2010

Det europeiska nätverket CORE Organic II utlyser nu forskningsmedel för transnationella forskningsprojekt inom ekologisk produktion. Under perioden 1 september till 15 oktober 2010 kommer preliminära ansökningar att tas emot. Ansökningsförfarandet sker i två steg där ett urval av de konsortier som lämnat in preliminära ansökningar kommer att bjudas in att skriva fullständiga ansökningar.

Ladda ned utlysningstexten: Announcement of call och
Guide för sökande: Guideline for applicants

Utlysningen gäller tre områden:

  • Växtodling: design av robusta och produktiva odlingssystem på fält-, gårds- och landskapsnivå
  • Enkelmagade djur: robusta och konkurrenskraftiga produktionssystem för gris, fjäderfä och fisk
  • Kvalitet: Säkerställa kvalitet och säkerhet längs hela den ekologiska livsmedelskedjan
Formas är sveriges part i Core Organic nätverket. Den forskning som Formas finansierar ska vara relevant för näringsutövande med anknytning till ekologisk produktion. Ett uttryck för denna näringsinriktnings prioriterade behov av forskning finns publicerat i det ramprogram för forskning 2010-2012 som tagits fram av CUL (Centrum för Uthålligt Lantbruk) efter samråd med berörda aktörer. Ladda ned ramprogrammet här: Ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 2010–2012

Ramprogrammet kommer att översättas till engelska och finnas tillgängligt på EPOK:s hemsida inom kort.

Kontaktinformation
Sidansvarig: Pelle.Fredriksson@cul.slu.se