SLU-nyhet

Grisar och höns mår bättre av mer varierad miljö

Publicerad: 15 november 2011

Det kanske inte låter som århundradets upptäckt att grisar och höns mår bättre av en mer varierad miljö, men här kommer ytterligare två vetenskapliga studier som visar dessa samband. I studien om grisar visas också att köttkvaliteten påverkas positivt.

Varierad miljö gör slaktsvin mindre stressade och förbättrar slaktkroppskvaliteten
En fransk studie jämförde nyligen grisar som fötts upp i tre olika system. Ett system med utevistelse, större utrymmen och tillgång till halm, ett med hyddor och tillgång till en gårdsplan och slutligen grisar som hölls på helspalt. Ju mer berikad grisarnas miljö var desto lägre nivåer av stresshormon i blodet och desto färre sårskador hade de vid slakt. Kvaliteten på slaktkroppen påverkades även positivt av en mer varierad miljö.

Växtlighet utomhus minskar fjäderhackning hos värphöns som går utomhus
I en engelsk forskningsstudie på frigående höns utomhus, fann man att det var gynnsamt om det fanns träd med rikt lövverk i närheten av husen. Detta minskade förekomsten av fjäderhackning och kannibalism i flockarna.


Kontaktinformation