SLU-nyhet

Sök pengar för eko-innovation

Publicerad: 27 augusti 2013

EU-kommissionen har en pågående utlysning för "eko-innovationer". Det är bråttom för sista ansökningsdag är redan 5 september.

EU-kommissionen har utlyst medel för ”eko-innovationer” med syfte att hitta miljövänliga lösningar för marknaden inom följande områden:

recirkulering av material

vatten

uthålliga byggprodukter

”green business”

livsmedelssektorn

Utlysningen är i huvudsak riktad mot privat verksamhet, särskilt småföretag, som har utvecklat en innovativ ”grön” produkt, process eller tjänst, men som har svårigheter att nå ut på marknaden. Det är avgörande för kommissionen att idén kan flerfaldigas på en marknad och att den kan ha värde i flera europeiska länder. 

Upp till 45 projekt kan finansieras. Medfinansiering till 50 % krävs. En ungefärlig projektbudget kan handla om runt 1,5 miljoner EUR. Renodlade forskningsprojekt finansieras inte. 

Sista ansökningsdag är 5 september.


Kontaktinformation