SLU-nyhet

Minska växthusgasutsläppen från stallgödsel

Publicerad: 29 oktober 2014

Att lagra stallgödseln svalt och täcka med plastduk är effektiva åtgärder för att minska utsläppen av metan, ammoniak och lustgas.

I nya praktiska råd nummer 22 från Greppa näringen sammanfattar Lena Rodhe JTI – institutet för jordbruks- och miljöteknik, kunskapsläget om utsläpp av växthusgaser från stallgödsel.

Att lagra stallgödseln svalt och täcka med plastduk är effektiva åtgärder. När vårbruket kommer ska man bruka ned fuktig stallgödsel i jorden direkt, då minskas utsläppen av lustgas effektivt.

I hanteringen av stallgödsel från ladugård, vid lagring och till spridning i fält påverkas utsläppen av växthusgaser på olika sätt. Det gäller att inte suboptimera så att metanreducerande åtgärder ger större utsläpp av lustgas eller större energiförbrukning.


Kontaktinformation